LEZECÉ CENTRUM U Pajka

AKTUÁLNĚ

Zavřeno - vládní nařízení
DÁRKOVÉ POUKAZY - objednávky přes email!
Podívejte se na panoramatické fotky - kliknout toť!


OTEVÍRAČKA

říjen - květen
DENNĚ 16:00 - 22:00 h

LETNÍ OTEVÍRAČKA

červen - září
PO - ČT: 16:00 - 22:00 h
PÁ - NE: ZAVŘENO!

KONTAKT

PAJKLAND
Karolíny Světlé 14
779 00 Olomouc (mapa)


Zodpovědná osoba:
Mgr. Vilém Chládek


mobil: 605 432 293
e-mail: info@lezecke-centrum.cz

PARTNEŘI

REDIGY s.r.o.
singing rock   SALTIC


WiFi Free Facebook
 

BOULDER

Pro všechny lezce jsme v centru Olomouce otevřeli lezeckou stěnu - bouldrovku.


Pro bouldrování centrum nabízí celkem 3 bouldery, které jsou mezi sebou propojeny. Klasický „tunýlek“, „mezi boulder“ a nejnovější „mega boulder“ mají lezeckou plochu cca 300 m² a výšku 3,5 metry. Samozřejmostí je zde bezpečný dopad do kvalitních matrací

Boulder „tunel“ je ideální pro trénink vytrvalosti a lezení si zde užijí začátečníci i pokročilí lezci.

„Mezi boulder“, jak už svým názvem napovídá, je umístěn mezi tunýlkem a mega boulderem a naleznete zde převisy i šikminy.

Nejnověší a svou plochou i největší bouldrovkou je „mega boulder“. Jeho dominantou je tréninková šikmá stěna 50°. Dále si zde zalezete na šikminách, převisech, přikloněné stěně, která přechází na piramidová břicha.

Bouldrování se vyvinulo jako určitá forma extrémního lezení, kdy se překonávají krátké a obtížné cesty bez jištění na laně, ale s možností bezpečného dopadu. K boulderingu není potřeba žádné speciální vybavení, v podstatě stačí lezecká obuv.

Provozní řád lezeckého centra

 • Všichni návštěvníci lezeckého centra jsou povinni se seznámit s provozním řádem lezecké stěny.
 • Všichni návštěvníci lezeckého centra lezou na své vlastní nebezpečí.
 • Osoby mladší patnácti let mohou provádět lezení pouze pod přímým dohledem zákonného zástupce nebo s písemným souhlasem zákoného zástupce, ale pouze pod dozorem osoby starší osmnácti let v tomto souhlasu uvedené.
 • Provozovatel lezeckého centra zodpovídá pouze za technický stav lezecké stěny.
 • V případě organizovaného výcviku dbejte pokynů instruktora.
  a) Instruktor je povinen před výcvikem zkontrolovat technický stav lezecké stěny.
  b) Instruktor je zodpovědný za bezpečný průběh výcviku.
 • Při lezení ma umělé lezecké stěně je dovoleno používat pouze pomůcky atestované dle norem UIAA nebo CE.
 • Lezení je dovoleno pouze s lany, která jsou vhodná pro lezení na umělých stěnách, nejlépe jednoduchá lana o průměru 10 až 11 mm.
 • Všichni lezci jsou povinni se pečlivě seznámit se základy jištění a navazování lana se sedacím úvazkem. K navazování lana je dovoleno požívat jen osmičkový uzel, dvojitou dračí smyčku nebo yosemitskou dračí smyčku.
 • Při komunikaci lezců, lezkyň je nutné oslovovat jménem např.: „Dober Jaryno!“
 • Povely na stěně musí být krátké a jasné.
 • Při lezení v pozici prvolezce je nutné zapínat všechna postupová jištění.
 • Při lezení Top Rope (na rybu) je nutné, aby lano od lezce bylo blíže stěně. Při lezení v převisu je bezpodmínečně nutné, aby lano procházelo expreskami.
 • Při lezení prvolezce dbejte na správný průběh lana expreskami.
 • Na lezeckou stěnu je povolen pouze vstup v oblečení a obuvi určené k lezení.
 • Na lezecké stěně je povoleno lézt pouze v místech k lezení určených (chyty, stupy, struktura).
 • V prostoru boulderu je zakázáno zdržovat se přímo pod lezoucími lezci.
 • Do prostor boulderu je zakázáno vnášet potraviny a nebezpečné předměty.
 • Je nutné, aby lezkyně, lezci před lezením odložili prstýnky. Současně je nutné, aby lezkyně a lezci měli upravené vlasy.
 • Dbejte na správné postavení jističe vůči lezci.
 • Pozor na pozici lezců na dvou sousedních cestách.
 • Na případné závady je nutné upozornit obsluhu lezeckého centra