Boulder

Vybavení

4 propojené lezecké sektory, klasický tunýlek, profily 30°, 50° a spousty převisů, bubnů a šikmin.

Bezpečnost

Bezpečný dopad při lezení zajišťují kvalitní matrace.

Relax

Sportovní vyžití pro náročné i začátečníky, jednotlivce i skupiny.

Celkem 4 boulder sektory nabízí vyžití nejen pro zkušené lezce, ale své místo zde naleznou i začátečníci nebo děti. Klasický tunel je doplněn o různé struktury a profil 30°.
Do dalšího sektoru se dostanete dvěma průlezy, ve kterém se nachází několik nakloněných a různě tvarovaných lezeckých profilů. Průlezem do třetího sektoru se ocitnete u mírně přikloněného profilu a kolmého profilu s pyramidovými strukturamy, který postupně přechází do nakloněného profilu 50°. Poslední částí lezecké plochy je sektor s profilem 30° a lezeckou výškou až 4,5 m.

Chyty jsou na stěnách nahusto osázeny tak, aby umožnily vyžití všem lezcům různé pokročilosti. V některých sektorych samozřejmě nechybí i označené cesty.

BOULDER tunel

Boulder „tunel“ je ideální pro trénink vytrvalosti a lezení si zde užijí začátečníci i pokročilí lezci.

Mezi boulder

„Mezi boulder“, jak už svým názvem napovídá, je umístěn mezi tunýlkem a mega boulderem a naleznete zde převisy i šikminy.

Mega boulder

„Mega boulder“ s dominantou tréninkové šikmé stěny 50° nabízí i lezení na šikminách, převisech, přikloněné stěně, která přechází na pyramidová břicha.

Giga
boulder

„Giga boulder“ umožňuje díky svému nejvyšší profilu lezení až do výšky 4,5 metrů se sklonem 30°.

Provozní řád lezeckého centra

 • Všichni návštěvníci lezeckého centra jsou povinni se seznámit s provozním řádem lezecké stěny.
 • Všichni návštěvníci lezeckého centra lezou na své vlastní nebezpečí.
 • Osoby mladší patnácti let mohou provádět lezení pouze pod přímým dohledem zákonného zástupce nebo s písemným souhlasem zákoného zástupce, ale pouze pod dozorem osoby starší osmnácti let v tomto souhlasu uvedené.
 • Provozovatel lezeckého centra zodpovídá pouze za technický stav lezecké stěny.
 • V případě organizovaného výcviku dbejte pokynů instruktora.
  1. a) Instruktor je povinen před výcvikem zkontrolovat technický stav lezecké stěny.
  2. b) Instruktor je zodpovědný za bezpečný průběh výcviku.
 • Při lezení ma umělé lezecké stěně je dovoleno používat pouze pomůcky atestované dle norem UIAA nebo CE.
 • Povely na stěně musí být krátké a jasné.
 • Na lezeckou stěnu je povolen pouze vstup v oblečení a obuvi určené k lezení.
 • Na lezecké stěně je povoleno lézt pouze v místech k lezení určených (chyty, stupy, struktura).
 • V prostoru boulderu je zakázáno zdržovat se přímo pod lezoucími lezci.
 • Do prostor boulderu je zakázáno vnášet potraviny a nebezpečné předměty.
 • Je nutné, aby lezkyně, lezci před lezením odložili prstýnky. Současně je nutné, aby lezkyně a lezci měli upravené vlasy.
 • Pozor na pozici lezců na dvou sousedních cestách.
 • Na případné závady je nutné upozornit obsluhu lezeckého centra.