Lezecká škola

Výuku lezení pro jednotlivce i skupiny zajištěje diplomovaný sportovní trenér Mgr. Vilém Chládek (aka Pajk), absolvent FTK na UP Olomouc, oborů „Management sportu a trenérství“ a „Tělesná výchova a sport“. Účastnil se řady lezeckých kurzů a své bohaté zkušenosti předává při výuce lezení na umělé stěně.

Lekce s instruktorem

Sukromá hodina lezení je určena pro začínající lezce, kteří se seznámí se základy techniky. Lekce pro pokročilé lezce je přizpůsobena lezecké úrovni tak, aby došlo k jejich stimulaci techniky a výkonnosti.

Dětský lezecký kroužek

Kroužek dětí probíhá celoročně ve spolupráci s DDM. Je určen pro začátečníky i pokročilé.

Příměstský tábor

Během letních prázdnin probíhají příměstské tábory pro děti všech lezeckých úrovní opět ve spolupráci s DDM.